Poznaj nas.

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie powstał w 10.12.2004r.,którego założycielem jest Powiat Złotoryjski ,była to jedna z pierwszych inwestycji na Dolnym Śląsku. Dzięki dobrej współpracy z samorządem Świerzawy Powiat pozyskał budynki na potrzeby Zakładu a prace budowlane trwały niecały rok.

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie funkcjonuje  na podstawie art.29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jako samorządowy zakład budżetowy Powiatu Złotoryjskiego.

Zakład zatrudnia obecnie 91 osoby, w tym 49 osób niepełnosprawnych ze znacznym i 22 osoby  z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 20 osób obsługi.