Poznaj nas.

Poznaj nas - zakład aktywności zawodowej

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie powstał w 10.12.2004 r., którego założycielem jest Powiat Złotoryjski, była to jedna z pierwszych inwestycji na Dolnym Śląsku. Dzięki dobrej współpracy z samorządem Świerzawy, Powiat pozyskał budynki na potrzeby Zakładu, a prace budowlane trwały niecały rok.

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie funkcjonuje na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jako samorządowy zakład budżetowy Powiatu Złotoryjskiego.

Zakład zatrudnia obecnie 91 osób, w tym 49 osób niepełnosprawnych ze znacznym i 22 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 20 osób obsługi.


Co robimy?

Zakład prowadzi działalność o charakterze wytwórczo-usługowym.

Zabiegi odnowy biologicznej klientom indywidualnym, usługi noclegowe, organizacja i obsługa turnusów rehabilitacyjnych, organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej oraz kursów i szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych niepozostających w zatrudnieniu w celu przyuczenia do zawodu i wykonywania określonej pracy, organizacja i obsługa imprez szkoleniowych i konferencji, usługi porządkowe wewnątrz i na zewnątrz obiektów, prowadzenie prac pielęgnacyjnych i porządkowych na terenach zielonych, drobne usługi gospodarczo-remontowe wewnątrz i na zewnątrz obiektów.

W 2009 roku uzyskaliśmy status jednostki szkolącej i od tego czasu prowadzimy szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych. Jako instytucja szkoleniowa prowadzimy pozaszkolną formę kształcenia, której ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności lub kwalifikacji zawodowych.

Nasza oferta szkoleniowa:

 - Mała poligrafia

 - Obsługa komputera

 - Zdobnictwo i dekoratorstwo ozdób choinkowych

 - Pielęgnacja terenów zielonych

 - Służba piętra

 - Gastronomia

Każda osoba powinna mieć szansę na realizację swoich marzeń.

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie jest:

  • zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności lub zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną,
  • przygotowanie osób, o których mowa w pkt 1, do pracy na otwartym rynku pracy,
  • przygotowanie osób, o których mowa w pkt 1, do życia w otwartym środowisku poprzez pomoc w realizacji pełnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości.

Określone cele realizowane są poprzez asystencję instruktorów osób niepełnosprawnych.

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych zapewnia rehabilitację ruchową, zawodową i społeczną. Działania te mają na celu maksymalne przywrócenie sprawności do wykonywania obowiązków zawodowych, a docelowo – zatrudnienia na otwartym rynku pracy.


Praca w ZAZ.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej zatrudnienie mogą podjąć osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną – posiadające wskazanie do zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Dokumenty niezbędne do zatrudnienia w ZAZ:

  • Podanie o przyjęcie do pracy,
  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – z wskazaniem do zatrudnienia w Zakładzie Aktywność Zawodowej,
  • Ogólna klauzula informacyjna,
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Oświadczenie osoby ubiegającej się o pracę