HISTORIA RODZINNA.

HISTORIA RODZINNA - zakład aktywności zawodowej


Artykuł opisujący losy naszego pracownika Krzysztofa i jego rodziny, powstały w ramach projektu Fundacji Wałbrzych 2000 i Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu pod tytułem W pełni sprawni 4.0

CODZIENNE, DUŻE I MAŁE WYZWANIA.

Mama Krzysztofa, pani Krystyna Lewandowska nie wyobrażała sobie sytuacji, w której jej syn będzie siedział w domu, nie będzie potrafił po sobie posprzątać, zrobić zakupów. Mimo niepełnosprawności i wielu przeszkód, jakie napotkali na swojej drodze są dzisiaj szczęśliwi, znają swoją wartość. Krzysztof pracuje w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie, a pani Krystyna mimo że jest na emeryturze, to nadal pozostaje aktywna i działa na rzecz społeczności lokalnej…