REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020..

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020. - zakład aktywności zawodowej

Projekt skierowany jest do:

  • Osób z niepełnosprawnościami,
  • Zamieszkałych na terenie powiatów złotoryjskiego
    i legnickiego,
  • Bezrobotnych lub biernych zawodowo,
  • Osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej.